Tải Tài Liệu Đặt Gian Hàng

Nhấp ĐÂY để tải Tài Liệu Đặt Gian Hàng MTA Vietnam2018.

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA VIETNAM2017 
 12,000 m2 diện tích trưng bày 429  Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia /  lãnh thổ  10,398 Khách tham quan | Từ 30 quốc gia /  lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế