THỐNG KÊ MTA VIETNAM2017

 12,000m2 Diện Tích Trưng Bày

 429 Công Ty Trưng Bày | Từ 22 quốc gia / vùng lãnh thổ

 10,398 Khách Tham Quan | Từ 30 quốc gia/ vùng lãnh thổ

11 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế